Bài viết về chủ đề "lưu lượng xe"

LƯU LƯỢNG XE - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lưu lượng xe
Cấp điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ôtô

Cấp điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ôtô

Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra, ra văn bản điều chỉnh lưu lượng cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không điều chỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chi tiết >>