Bài viết về chủ đề "lương tăng thêm 8% đối với cán bộ công chức viên chức"

LƯƠNG TĂNG THÊM 8% ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lương tăng thêm 8% đối với cán bộ công chức viên chức
Tư vấn về lương tăng thêm theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Tư vấn về lương tăng thêm theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Tôi là nhân viên thiết bị trường tiểu học vừa qua tôi được tăng lương theo nghị định 17/2015 nhưng đến tháng 7-2015 tôi được nâng bậc lương theo niên hạn. Do đó hệ số lương của tôi vượt mức 2,34.

Chi tiết >>