Bài viết về chủ đề "lương tăng ca"

LƯƠNG TĂNG CA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lương tăng ca
Truy lĩnh tiền lương làm thêm giờ theo quy định của pháp luật

Truy lĩnh tiền lương làm thêm giờ theo quy định của pháp luật

Tháng 8 vừa qua luật lao động VN có thay đổi cách tính tăng ca, trước đây chỉ tính dựa trên lương cơ bản và giờ đây tính cả tổng lương cơ bản cộng với tièn phụ cấp. Chế độ thông tư này đươc thực hiện từ ngày 1/3/2015 nên công ty cũ của tôi thự hiện truy lĩnh tiền tăng ca cho CNV từ tháng 3 cho mọi người. Nhưng chính sách công ty đưa ra là những người nghỉ việc trước ngày 21/9/2015 (ngày lấy lương+ngày trả truy lĩnh tăng ca từ tháng 3) thì không được trả truy lĩnh. Trường hợp của tôi kết thúc hợp

Chi tiết >>