Tư vấn về chế độ lương nghỉ lễ, tết, nghỉ hè của giáo viên mầm non
|

Tư vấn về chế độ lương nghỉ lễ, tết, nghỉ hè của giáo viên mầm non

Hỏi: 1. Cách tính tiền lương những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước, được tính trên mức lương hợp đồng hay mức lương có cả bao gồm phụ cấp. 2. Em đang làm ở trường mầm non tư thục có được nghỉ hè không? nếu được nghỉ thì nghỉ bao nhiêu ngày và những ngày đó được trả lương như thế nào.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí