Cách tính lương khi đi làm vào ngày lễ, tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần
|

Cách tính lương khi đi làm vào ngày lễ, tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần

Tư vấn trường hợp tính lương cho người lao động khi người lao động đi làm vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ tết, ngày nghỉ hàng tuần và ngày nghỉ lễ tết trùng nhau. Và trường hợp công ty chỉ trả lương theo ngày làm việc bình thường là đúng hay sai và các vấn đề pháp lý khác có liên quan. Nội dung như sau.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí