Bài viết về chủ đề "lương ngày nghỉ phép"

LƯƠNG NGÀY NGHỈ PHÉP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lương ngày nghỉ phép
Nghỉ phép năm có được cộng dồn không?

Nghỉ phép năm có được cộng dồn không?

Tôi làm việc trong DN được 3 năm, nhưng chưa nghỉ phép vì điều kiện sản xuất, kinh doanh của DN. Lãnh đạo DN hứa sẽ cho NLĐ nghỉ dồn, cứ 3 năm được nghỉ phép một lần, thời gian nghỉ phép bằng thời gian nghỉ của 3 năm cộng lại.

Chi tiết >>