Bài viết về chủ đề "lương đóng bảo hiểm xã hội"

LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lương đóng bảo hiểm xã hội
Hết nhiệm kỳ lãnh đạo, xuống chức danh chuyên viên, mức lương như thế nào?

Hết nhiệm kỳ lãnh đạo, xuống chức danh chuyên viên, mức lương như thế nào?

Chúng tôi là công ty cổ phần nhà nước chiếm 51%. Xin hỏi hiện chúng tôi đang đóng bảo hiểm theo chức vụ của thang bảng lương nhà nước . Trong bậc lương lãnh đạo không tách riêng phụ cấp trách nhiệm mà áp dụng thang bảng lương lãnh đạo doanh nghiệp loại 1 (6,31). Khi hết nhiệm kỳ lãnh đạo chuyển về chuyên viên thì xếp theo lương nào. Xin cảm ơn luật sư tư vấn.

Chi tiết >>