Bài viết về chủ đề "lương của lao động Việt Nam"

LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG VIỆT NAM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lương của lao động Việt Nam
Tư vấn về việc nhận lương bằng ngoại tệ của lao động Việt Nam tại doanh nghiệp

Tư vấn về việc nhận lương bằng ngoại tệ của lao động Việt Nam tại doanh nghiệp

Hiện tại mình làm việc cho đơn vị liên doanh. Lúc công ty gửi offer cho mình thì lương trả bằng USD, sau đó khi mình ký hợp đồng lao động thì họ ghi là VND và cố định số tiền quy đổi ra VND tại thời điểm ký hợp đồng, cho mình hỏi thu nhập từ lương hàng tháng của mình được công ty chi trả tính theo hợp đồng ( cố định từ số tiền VND đã ký ) hay tỷ giá quy đổi nào khác từ USD theo Offer tại thời điểm phát sinh giao dịch? Vì liên quan đến việc đóng thuế, BHXH

Chi tiết >>