Bài viết về chủ đề "lực lượng vũ trang nhân nhân"

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN NHÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lực lượng vũ trang nhân nhân
Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11

Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11

Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11 quy định chính sách quốc phòng, nguyên tắc, nội dung cơ bản về hoạt động quốc phòng; hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.

Chi tiết >>