Bài viết về chủ đề "luật y dược"

LUẬT Y DƯỢC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật y dược
Nghị định số 96/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính  về khám bệnh chữa bệnh

Nghị định số 96/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh chữa bệnh

Nghị định số 96/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, nội dung của Nghị định cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 93/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về thuốc-mỹ phẩm và trang thiết bị y tế

Nghị định số 93/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về thuốc-mỹ phẩm và trang thiết bị y tế

Nghị định số 93/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế, nội dung cụ thể của Nghị định như sau:

Chi tiết >>