Bài viết về chủ đề "luật viễn thông"

LUẬT VIỄN THÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật viễn thông
Thông tư 17/2016/TT-BTTTT quy định chi Tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

Thông tư 17/2016/TT-BTTTT quy định chi Tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

Ngày 28 tháng 6 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi Tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.

Chi tiết >>

Thông tư 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá

Thông tư 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá

Ngày 28 tháng 6 năm 2016 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá.

Chi tiết >>

Tư vấn về việc không đồng ý lắp đặt cột sóng điện thoại

Tư vấn về việc không đồng ý lắp đặt cột sóng điện thoại

Hỏi: Ở xóm tôi, có một hộ gia đình đồng ý lắp đặt cột sóng điện thoại ở trên tầng ba do sự quản lí của nhà mạng.

Chi tiết >>

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 - Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.

Chi tiết >>

Luật Bưu chính số 49/2010/QH12

Luật Bưu chính số 49/2010/QH12

Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 - Quy định về hoạt động bưu chính; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bưu chính và quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính.

Chi tiết >>

Luật Viễn thông số 41/2009/QH12

Luật Viễn thông số 41/2009/QH12

Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 - quy định về hoạt động viễn thông, bao gồm đầu tư, kinh doanh viễn thông; viễn thông công ích; quản lý viễn thông; xây dựng công trình viễn thông; ... như sau:

Chi tiết >>