Bài viết về chủ đề "Luật viên chức 2010"

LUẬT VIÊN CHỨC 2010 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Luật viên chức 2010
Viên chức khi đơn phương xin nghỉ việc có phải đền bù chi phí đào tạo không?

Viên chức khi đơn phương xin nghỉ việc có phải đền bù chi phí đào tạo không?

Luật sư tư vấn về trường hợp viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc và nghĩa vụ đền bù chi phí đào tạo khi được cử đi đào tạo. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Quy định về nâng lương đối với viên chức cấp huyện

Quy định về nâng lương đối với viên chức cấp huyện

Em được ký kết hợp đồng và làm việc tại văn phòng UBND huyện từ ngày 1/10/2013 thời hạn là 1 năm. Sau khi hết hợp đồng thì em có được ký thêm 1 hợp đồng lần này hợp đồng là không xác định thời hạn.

Chi tiết >>