Bài viết về chủ đề "luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước "

LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

 • Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12

  Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 - Quy định về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án; thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại;...

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×