Bài viết về chủ đề "luật tố tụng hình sự mới"

LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ MỚI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật tố tụng hình sự mới
Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Chi tiết >>