Bài viết về chủ đề "luật tố tụng dân sự mới"

LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ MỚI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật tố tụng dân sự mới
Quy định về Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện theo Luật TTDS 2015

Quy định về Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện theo Luật TTDS 2015

Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>