Bài viết về chủ đề "luật tiếp công dân"

LUẬT TIẾP CÔNG DÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật tiếp công dân
Phải tiếp công dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng

Phải tiếp công dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân có hiệu lực thi hành từ 15-8-2014.

Chi tiết >>