Bài viết về chủ đề "luật thương mại"

LUẬT THƯƠNG MẠI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật thương mại
Hợp đồng dịch vụ có thuộc đối tượng điều chỉnh của luật thương mại không?

Hợp đồng dịch vụ có thuộc đối tượng điều chỉnh của luật thương mại không?

Luật sư tư vấn đối với trường hợp xác định đối tượng điều chỉnh của luật thương mại. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Hỏi tư vấn về trường hợp tranh chấp hợp đồng mua bán qua mạng

Hỏi tư vấn về trường hợp tranh chấp hợp đồng mua bán qua mạng

Luật sư cho hỏi trường hợp tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa qua mạng như sau: Chị A lấy hàng Việt Nam xuất khẩu của nhà chị T để bán buôn tranh thủ dịp hè.Lần 1(nhận 28/5) : gồm Quần nam, áo phông nam lần 1 khoảng 50c; đủ số lượng. Lần 2( nhận 1/6): Quần nam, áo phông nam, set đồ nữ: 200c quần áo+ 25sets( đặt hàng).

Chi tiết >>

Tư vấn về hoạt động kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh

Tư vấn về hoạt động kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh

Luật sư tư vấn về giải quyết trường hợp kinh doanh sản phẩm thuốc lá mà không có giấy phép kinh doanh.

Chi tiết >>

Quy định về thẩm quyền của trọng tài thương mại

Quy định về thẩm quyền của trọng tài thương mại

Theo quy định tại Luật trọng tài thương mại 2010 thì Thẩm quyền của trọng tài thương mại được hướng dẫn và quy định như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều  của Luật Trọng tài thương mại

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại, về quản lý nhà nước về trọng tài; thủ tục đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt động... nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12

Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12

Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 - về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Luật thương mại 36/2005/QH11

Luật thương mại 36/2005/QH11

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định về hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng Luật này

Chi tiết >>