Quy định về thẩm quyền của trọng tài thương mại
|

Quy định về thẩm quyền của trọng tài thương mại

Lâu nay, khi nhắc đến các tranh chấp nói chung và tranh chấp thương mại nói riêng, chúng ta thường nghĩ ngay tới Tòa án. Tuy nhiên, bên cạnh Tòa án, hiện nay, pháp luật Việt Nam cũng quy định một thương thức giải quyết tranh chấp thương mại có tính hiện đại, mang lại hiệu quả cao - Trọng tài thương mại.Vậy những trường hợp nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài? Phương thức giải quyết ra sao? Luật Minh Gia tư vấn nội dung này như sau:

Chi tiết
Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12
|

Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12

Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 - về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết
Luật thương mại 36/2005/QH11
|

Luật thương mại 36/2005/QH11

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định về hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng Luật này

Chi tiết
Hỏi tư vấn về trường hợp tranh chấp hợp đồng mua bán qua mạng
|

Hỏi tư vấn về trường hợp tranh chấp hợp đồng mua bán qua mạng

Luật sư cho hỏi trường hợp tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa qua mạng như sau: Chị A lấy hàng Việt Nam xuất khẩu của nhà chị T để bán buôn tranh thủ dịp hè.Lần 1(nhận 28/5) : gồm Quần nam, áo phông nam lần 1 khoảng 50c; đủ số lượng. Lần 2( nhận 1/6): Quần nam, áo phông nam, set đồ nữ: 200c quần áo+ 25sets( đặt hàng).

Chi tiết
Tư vấn miễn phí