Bài viết về chủ đề "luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp"

LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Diện tích đất bị cấp sai so với diện tích trong sổ đỏ

Diện tích đất bị cấp sai so với diện tích trong sổ đỏ

Kính thưa luật sư, xin luật sư cho tôi hỏi. Vấn đề thứ 1: - Gia đình tôi được giao quyền sử dụng đất ở đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Gần đây chúng tôi có xây tường bao xung quanh theo như diện tích trên sổ đỏ để tiện cho việc sinh hoạt sử dụng,

Chi tiết >>

Nghị định số 53/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều  của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Nghị định số 53/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Nghị định số 53/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nội dung như sau:

Chi tiết >>