Bài viết về chủ đề "luật thuế giá trị gia tăng "

LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật thuế giá trị gia tăng

 • Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư?

  Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư?.

  • 11/12/2016
  • Phùng Gái

  Câu hỏi tư vấn: Công ty em đang kinh doanh mặt hàng không chịu thuế, số thuế GTGT còn được khấu trừ trên tờ khai 01/GTGT là 280tr. Nhưng hàng quý kế toán vẫn chưa thực hiện phân bổ số thuế khấu trừ của hàng hóa dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế. Hiện nay công ty đang có số thuế GTGT của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết đã kê khai vào mẫu 02/ GTGT là 400tr.

  Chi tiết
 • Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

  Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 - Nội dung quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục Khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

  Thủ tục Khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư.

  • 25/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đối với trường hợp là dự án đầu tư thì thủ tục Khai thuế giá trị gia tăng được tiến hành theo các bước và trình tự cụ thể như sau:

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169