Bài viết về chủ đề "luật thanh tra"

LUẬT THANH TRA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật thanh tra
Nghị định 84/2011/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá

Nghị định 84/2011/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá

Nghị định số 84/2011/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và các vấn đề khác liên quan, nội dung Nghị định cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 82/2012/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính

Nghị định số 82/2012/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính

Nghị định số 82/2012/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính bao gồm quy định tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Tài chính; thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

Chi tiết >>

Luật Thanh tra số 56/2010/QH12

Luật Thanh tra số 56/2010/QH12

Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 - Quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân như sau:

Chi tiết >>