Bài viết về chủ đề "luật thanh niên "

LUẬT THANH NIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật thanh niên

 • Luật Thanh niên số 53/2005/QH11

  Luật Thanh niên số 53/2005/QH11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thanh niên số 53/2005/QH11 quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên; tổ chức thanh niên.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn