Giải đáp thắc mắc về thi hành án dân sự?
|

Giải đáp thắc mắc về thi hành án dân sự?

Chào luật sư: Năm 2008 vợ tôi kinh doanh mua bán nông sản nhưng thua lỗ nên cơ quan thi hành án phát mãi tài sản nhà cửa,kho tàng để trả tiền cho các chủ nợ. Nhưng sau khi bán đấu giá tài sản lấy tiền chia cho các chủ nợ xong tôi thấy một số vấn đề không rõ ràng nên mong luật sư tư vấn giúp tôi.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí