Bài viết về chủ đề "luật tần số vô tuyến điện "

LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật tần số vô tuyến điện

 • Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12

  Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn