Bài viết về chủ đề "luật sỹ quan quân đội"

LUẬT SỸ QUAN QUÂN ĐỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật sỹ quan quân đội
Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu trước hạn tuổi đối với sĩ quan, quân đội

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu trước hạn tuổi đối với sĩ quan, quân đội

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi sinh năm 1973, nhập ngũ tháng 3/1991 nay vừa đủ 25 năm công tác trong thời gian công tác tôi tham gia và đóng bảo hiểm liên tục đủ 25 năm, vậy tôi xin nghỉ theo nghị định 21/2009 có được hưởng trợ cấp một lần ko, và có được nghỉ hưu ko nếu được thi hưởng bao nhiêu % lương hưu.

Chi tiết >>