Bài viết về chủ đề "luật sửa đổi bổ sung bộ luật dân sự "

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG BỘ LUẬT DÂN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật sửa đổi bổ sung bộ luật dân sự

 • Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

  Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005.

  • 22/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn