Bài viết về chủ đề "luật sư tư vấn hình sự "

LUẬT SƯ TƯ VẤN HÌNH SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật sư tư vấn hình sự

 • Luật sư tư vấn về xóa án tích và thủ tục xóa án tích trực tuyến

  Luật sư tư vấn về xóa án tích và thủ tục xóa án tích trực tuyến.

  • 19/03/2021
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Xóa án tích được hiểu là xóa bỏ việc mang án tích thể hiện ở sự công nhận coi như chưa bị kết án đối với người trước đó đã bị tòa án xét xử, kết tội. Người được xoá án tích coi như chưa bị kết án và được Toà án cấp giấy chứng nhận. Bộ luật Hình sự có quy định các trường hợp được xóa án tích như sau:

  Chi tiết