Bài viết về chủ đề "luật sư bào chữa vụ án hình sự "

LUẬT SƯ BÀO CHỮA VỤ ÁN HÌNH SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật sư bào chữa vụ án hình sự

 • Luật sư tham gia bào chữa từ khi nào?

  Luật sư tham gia bào chữa từ khi nào?.

  • 27/11/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư bào chữa đóng vai trò “bác sĩ pháp lý” cho bị can, người được tiếp cận bị can với tư cách người bào chữa, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ, có trách nhiệm giải thích cho bị can về những quyền được pháp luật bảo đảm, chuẩn bị tâm lý để từ đó giúp người bị “tình nghi phạm tội” bình tĩnh, sáng suốt trong quá trình khai báo, trung thực, khách quan, toàn diện, đúng quy định của pháp luật và xem xét toàn bộ nội dung điều tra để minh oan cho người bị “tình nghi phạm tội”.

  Chi tiết