Bài viết về chủ đề "Luật Quản lý"

LUẬT QUẢN LÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Luật Quản lý
Thông tư 159/2015/TT-BTC hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg

Thông tư 159/2015/TT-BTC hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Chi tiết >>