Bài viết về chủ đề "luật phòng chống tác hại của thuốc lá "

LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật phòng chống tác hại của thuốc lá

 • Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13

  Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 quy định về các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn