Bài viết về chủ đề "luật phòng chống ma túy"

LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật phòng chống ma túy
Tư vấn về trường hợp bị bắt đi cai nghiện tập trung mà không còn nghiện

Tư vấn về trường hợp bị bắt đi cai nghiện tập trung mà không còn nghiện

Luật sư tư vấn về các trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật phòng chống ma túy sửa đổi số 16/2008/QH12

Luật phòng chống ma túy sửa đổi số 16/2008/QH12

Luật phòng chống ma túy sửa đổi số 16/2008/QH12 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy như sau:

Chi tiết >>

Luật phòng chống ma túy số 23/2000/QH10

Luật phòng chống ma túy số 23/2000/QH10

Luật phòng chống ma túy số 23/2000/QH10 - quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma tuý.

Chi tiết >>