Bài viết về chủ đề "Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm "

LUẬT PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm

 • Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12

  Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 - Quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người.

  Chi tiết