Bài viết về chủ đề "luật phá sản"

LUẬT PHÁ SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật phá sản
Thủ tục phá sản công ty và tài sản cá nhân

Thủ tục phá sản công ty và tài sản cá nhân

Xin chào Văn phòng Luật sư. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn do vợ tôi đứng tên sở hữu và làm Giám đốc. Hiện trạng, công ty đang làm ăn thua lỗ không còn khả năng chi trả. Vốn điều lệ đăng ký là 10 tỷ (chỉ đăng ký chứ không có vốn để góp). Hiện đang vay 4 ngân hàng, tổng vay là 5 tỷ được đảm bảo bằng bất động sản của người thân trong gia đình. Ngoài ra, còn nợ tiền thuế khoảng 1 tỷ. Nợ nhà cung cấp 1.5 tỷ. Mượn thêm bên ngoài khoảng1 tỷ (cty đứng tên vay).

Chi tiết >>

Trách nhiệm của chủ sở hữu khi doanh nghiệp phá sản

Trách nhiệm của chủ sở hữu khi doanh nghiệp phá sản

Luật sư tư vấn về trách nhiệm pháp lý của chủ sở hữu công ty một thành viên khi công ty bị phá sản. Có phải chịu trách nhiệm đối với cả tài sản riêng của chủ sở hữu không? Quy định pháp luật về vấn đề này như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 114/2008/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản

Nghị định số 114/2008/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản

Nghị định số 114/2008/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác.

Chi tiết >>

Luật phá sản số 21/2004/QH11

Luật phá sản số 21/2004/QH11

Thay thế Luật phá sản doanh nghiệp ngày 30 tháng 12 năm 1993.Luật phá sản qui định thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, kể cả liên hiệp hợp tác xã, thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Chi tiết >>