Bài viết về chủ đề "luật phá sản "

LUẬT PHÁ SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật phá sản

 • Thủ tục phá sản công ty và tài sản cá nhân

  Thủ tục phá sản công ty và tài sản cá nhân.

  • 01/05/2017
  • Vy Huyền

  Xin chào Văn phòng Luật sư. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn do vợ tôi đứng tên sở hữu và làm Giám đốc. Hiện trạng, công ty đang làm ăn thua lỗ không còn khả năng chi trả. Vốn điều lệ đăng ký là 10 tỷ (chỉ đăng ký chứ không có vốn để góp). Hiện đang vay 4 ngân hàng, tổng vay là 5 tỷ được đảm bảo bằng bất động sản của người thân trong gia đình. Ngoài ra, còn nợ tiền thuế khoảng 1 tỷ. Nợ nhà cung cấp 1.5 tỷ. Mượn thêm bên ngoài khoảng1 tỷ (cty đứng tên vay).

  Chi tiết
 • Trách nhiệm của chủ sở hữu khi doanh nghiệp phá sản

  Trách nhiệm của chủ sở hữu khi doanh nghiệp phá sản.

  • 29/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị phá sản thì chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm như thế nào? Có phải chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình không? Luật Minh Gia tư vấn trường hợp này như sau:

  Chi tiết
 • Nghị định số 114/2008/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản

  Nghị định số 114/2008/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản.

  • 30/01/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định số 114/2008/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác.

  Chi tiết
 • Luật phá sản số 21/2004/QH11

  Luật phá sản số 21/2004/QH11.

  • 07/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thay thế Luật phá sản doanh nghiệp ngày 30 tháng 12 năm 1993.Luật phá sản qui định thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, kể cả liên hiệp hợp tác xã, thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

  Chi tiết