Bài viết về chủ đề "luật ngân sách nhà nước"

LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật ngân sách nhà nước
Tư vấn về sử dụng khoản chênh lệch  từ khoản thu cho thuê đất trong dự án?

Tư vấn về sử dụng khoản chênh lệch từ khoản thu cho thuê đất trong dự án?

Đơn vị em là Trung tâm Đầu tư và Khai thác hạ tầng, là đơn vị sự nghiệp tự chủ về chi thường xuyên. Trung tâm em vưa tiếp nhận quản lý khu công nghiệp. Đồng thời có phát sinh chênh lệch tiền thuê đất cả đời dự án

Chi tiết >>

Tư vấn về sử dụng khoản chênh lệch  từ khoản thu cho thuê đất trong dự án

Tư vấn về sử dụng khoản chênh lệch từ khoản thu cho thuê đất trong dự án

Đơn vị em là Trung tâm Đầu tư và Khai thác hạ tầng, là đơn vị sự nghiệp tự chủ về chi thường xuyên. Trung tâm em vưa tiếp nhận quản lý khu công nghiệp. Đồng thời có phát sinh chênh lệch tiền thuê đất cả đời dự án

Chi tiết >>

Tư vấn về sử dụng khoản chênh lệch tiền chênh lệch từ khoản thu cho thuê đất trong dự án

Tư vấn về sử dụng khoản chênh lệch tiền chênh lệch từ khoản thu cho thuê đất trong dự án

Đơn vị em là Trung tâm Đầu tư và Khai thác hạ tầng, là đơn vị sự nghiệp tự chủ về chi thường xuyên. Trung tâm em vưa tiếp nhận quản lý khu công nghiệp. Đồng thời có phát sinh chênh lệch tiền thuê đất cả đời dự án

Chi tiết >>

Nghị định 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Nghị định 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Ngày 14 tháng 06 năm 2016 Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Chi tiết >>

Thông tư 157/2015/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Thông tư 157/2015/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 157/2015/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Chi tiết >>

Thông tư 156/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự

Thông tư 156/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự

Bộ tài chính ban hành Thông tư 156/2015/TT-BTChướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

Chi tiết >>

Thông tư 19/2015/TT - NHNH quy định hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tư 19/2015/TT - NHNH quy định hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 19/2015/NH - NHNN quy định Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chi tiết >>

Nghị định số 82/2012/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính

Nghị định số 82/2012/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính

Nghị định số 82/2012/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính bao gồm quy định tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Tài chính; thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

Chi tiết >>

Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11

Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11

Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 - Quy định về lập, chấp hành, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.

Chi tiết >>