Bài viết về chủ đề "luật lý lịch tư pháp"

LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật lý lịch tư pháp
Nghị định số 111/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều  của Luật Lý lịch tư pháp

Nghị định số 111/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

Nghị định số 111/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, nội dung Nghị định cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12

Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12

Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 - Quy định về trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Chi tiết >>