Bài viết về chủ đề "luật lưu trữ quốc gia "

LUẬT LƯU TRỮ QUỐC GIA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật lưu trữ quốc gia

 • Luật Thống kê số 04/2003/QH11

  Luật Thống kê số 04/2003/QH11.

  • 17/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thống kê số 04/2003/QH11 - quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê và hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn