Bài viết về chủ đề "luật kinh doanh bảo hiểm "

LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật kinh doanh bảo hiểm

 • Về việc chuyển nhượng bảo hiểm nhân thọ

  Về việc chuyển nhượng bảo hiểm nhân thọ.

  • 14/12/2018
  • Vy Huyền

  Câu hỏi: Tôi xin hỏi quý công ty một việc: Trước đây tôi có đứng ra mua bảo hiểm nhân thọ cho mẹ tôi là người thụ hưởng. Nhưng hiện nay mẹ tôi muốn ủy quyền qua cho tôi sử dụng số tiền bảo hiểm đó, nhưng người được sở hữu số tiền đó là mẹ tôi, giờ tôi phải làm sao để có thể nhận số tiền bảo hiểm đó được. Mẹ tôi là người không thể viết, hay nói cách khác là người không biết chữ. Kính mong quý công ty tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Chi tiết
 • Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10

  Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm

  Chi tiết
 • Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13

  Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13 - quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi và quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn