Về việc chuyển nhượng bảo hiểm nhân thọ
|

Về việc chuyển nhượng bảo hiểm nhân thọ

Câu hỏi: Tôi xin hỏi quý công ty một việc: Trước đây tôi có đứng ra mua bảo hiểm nhân thọ cho mẹ tôi là người thụ hưởng. Nhưng hiện nay mẹ tôi muốn ủy quyền qua cho tôi sử dụng số tiền bảo hiểm đó, nhưng người được sở hữu số tiền đó là mẹ tôi, giờ tôi phải làm sao để có thể nhận số tiền bảo hiểm đó được. Mẹ tôi là người không thể viết, hay nói cách khác là người không biết chữ. Kính mong quý công ty tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí