Bài viết về chủ đề "luật khoáng sản"

LUẬT KHOÁNG SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật khoáng sản

Nghị định số 22/2012/NĐ-CP Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Nghị định số 22/2012/NĐ-CP Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, và các nội dung khác liên quan, nội dung Nghị định như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 15/2012/NĐ-CP Quy định một số điều của Luật khoáng sản

Nghị định số 15/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản, nội dung cụ thể của nghị định như sau:

Chi tiết >>

Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12

Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 - Quy định về việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169