Bài viết về chủ đề "luật khiếu nại tố cáo"

LUẬT KHIẾU NẠI TỐ CÁO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật khiếu nại tố cáo
Tội xâm phạm quyền khiếu nại - tố cáo quy định thế nào?

Tội xâm phạm quyền khiếu nại - tố cáo quy định thế nào?

Xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét, giải quyết hoặc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo; có trách nhiệm mà cố ý không chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo, gây thiệt hại cho người tố cáo, hoặc trả thù người khiếu nại, tố cáo.

Chi tiết >>