Bài viết về chủ đề "luật hôn nhân gia đình 2015"

LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2015 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật hôn nhân gia đình 2015
Mối quan hệ đồng giới cần được bảo vệ trong Luật Hôn nhân và Gia đình

Mối quan hệ đồng giới cần được bảo vệ trong Luật Hôn nhân và Gia đình

Theo quan điểm của Bộ Tư pháp thì việc kết hôn cùng giới tính vẫn là vấn đề nhạy cảm, còn nhiều quan điểm trái ngược nhau. Trên thế giới chỉ một số ít nước, vùng lãnh thổ thừa nhận việc kết hôn này.

Chi tiết >>