Bài viết về chủ đề "luật hôn nhân gia đình 2000"

LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2000 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật hôn nhân gia đình 2000
Luật Hôn nhân và Gia đình 52/2014/QH13 năm 2014

Luật Hôn nhân và Gia đình 52/2014/QH13 năm 2014

Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Chi tiết >>

Nghị định 70/2001/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Hôn nhân gia đình năm 2000

Nghị định 70/2001/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Hôn nhân gia đình năm 2000

Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2001/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. Nghị định có hiệu lực từ ngày 18/10/2001.

Chi tiết >>

Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10

Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10

Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10 quy định chế độ hôn nhân và gia đình, trách nhiệm của công dân, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ HNGĐ - Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn

Chi tiết >>