Bài viết về chủ đề "luật hóa chất "

LUẬT HÓA CHẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật hóa chất

 • Luật Hóa chất số 06/2007/QH12

  Luật Hóa chất số 06/2007/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn