Bài viết về chủ đề "luật hàng hải "

LUẬT HÀNG HẢI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật hàng hải

 • Luật Hàng hải số 40/2005/QH11

  Luật Hàng hải số 40/2005/QH11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Hàng hải số 40/2005/QH11 - Quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng hàng hải, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải

  Chi tiết