Bài viết về chủ đề "luật giao thông đường thủy"

LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật giao thông đường thủy
Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan theo luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009 cụ thể như sau:

Chi tiết >>