Bài viết về chủ đề "luật giao thông đường sắt "

LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật giao thông đường sắt

 • Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt

  Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt.

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi vi phạm trong điều khiển phương tiện giao thông đường sắt, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Luật Đường sắt số 35/2005/QH11

  Luật Đường sắt số 35/2005/QH11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 - Quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; phương tiện giao thông đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt...

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn