Tư vấn về trường hợp có được cho con đi học chậm?
|

Tư vấn về trường hợp có được cho con đi học chậm?

Pháp luật quy định các quyền của người đi học như thế nào? Có thể đi học chậm hơn so với các bạn cùng tuổi được không? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định qua tình huống sau đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí