Bài viết về chủ đề "luật giao dịch điện tử"

LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật giao dịch điện tử
Tư vấn về sử dụng chữ ký điện tử cho công ty khi tiến hành các giao dịch?

Tư vấn về sử dụng chữ ký điện tử cho công ty khi tiến hành các giao dịch?

Công ty A có thể áp dụng hình thức ký bằng bút điện tử hoặc một thiết bị khác tương đương vào máy tính bảng cảm ứng để xác nhận các công việc của Công ty tôi đã thực hiện với khách hàng hay không? Nếu khi có xảy ra tranh chấp thì các loại biên bản nêu trên có thể đưa ra làm chứng cứ hoặc cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề tại tòa án hay không? Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 - Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.

Chi tiết >>