Bài viết về chủ đề "luật du lịch"

LUẬT DU LỊCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật du lịch
Điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trú

Điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trú

Luật sư tư vấn về điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trú. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Chỉ thị 14/CT-TTg về tăng cường hiệu lực quản lý, khắc phục yếu kém thúc đẩy phát triển du lịch

Chỉ thị 14/CT-TTg về tăng cường hiệu lực quản lý, khắc phục yếu kém thúc đẩy phát triển du lịch

Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 02 tháng 07 năm 2015 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, khắc phục yếu kém thúc đẩy phát triển về du lịch

Chi tiết >>

Nghị định số 16/2012/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Nghị định số 16/2012/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Nghị định số 16/2012/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực du lịch.

Chi tiết >>

Luật Du lịch số 44/2005/QH11

Luật Du lịch số 44/2005/QH11

Luật Du lịch số 44/2005/QH11 - Quy định về tài nguyên du lịch và hoạt động du lịch; quyền và nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến du lịch.

Chi tiết >>