Bài viết về chủ đề "luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung"

LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI BỔ SUNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Chi tiết >>