Bài viết về chủ đề "luật dạy nghề"

LUẬT DẠY NGHỀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật dạy nghề
Điều kiện hoạt động và cấp chứng chỉ của cơ sở dạy nghề

Điều kiện hoạt động và cấp chứng chỉ của cơ sở dạy nghề

Hiện công ty em mới thành lập, đã có đăng ký mã ngành đào tạo trên Giấy ĐKKD. Tuy nhiên, theo em được biết muốn đào tạo và cấp giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ cho học viên thì phải xin phép Bộ LĐTB&XH. (Công ty em muốn đào tạo một số khóa học về làm bếp, kỹ năng thực hành trong nhà hàng, khách sạn)

Chi tiết >>

Nghị định số 116/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

Nghị định số 116/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

Nghị định số 116/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề và các vấn đề khác liên quan đến vi phạm dạy nghề, nội dung Nghị định như sau:

Chi tiết >>

Luật Giáo dục sửa đổi số 44/2009/QH12

Luật Giáo dục sửa đổi số 44/2009/QH12

Luật Giáo dục sửa đổi số 44/2009/QH12 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật Giáo dục số 38/2005/QH11

Luật Giáo dục số 38/2005/QH11

Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 - Quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị.

Chi tiết >>

Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13

Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13

Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 - Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học...

Chi tiết >>

Luật Dạy nghề số 76/2006/QH 11

Luật Dạy nghề số 76/2006/QH 11

Luật Dạy nghề số 76/2006/QH 11 - Quy định về tổ chức, hoạt động của cơ sở dạy nghề; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề.

Chi tiết >>