Bài viết về chủ đề "luật đất đai sửa đổi 2009"

LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI 2009 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật đất đai sửa đổi 2009
Luật Đất đai số 13/2003/QH11

Luật Đất đai số 13/2003/QH11

Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định; quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Chi tiết >>